10 x träningskort 20-21

10-gångerskort säljs i Fennia Arenans kafé.

Tiogångerskort, som man kan betala enskilda motionstimmar med, kan för tillfället köpas på Maria Söderholms timmar eller i kaféet i Arenan. Kaféet är nu öppet måndag till torsdag klockan 15.30–19.30.

Det första kortet för hösten kostar 80 euro. Med tiogångerskorten kan man delta i de grupper som inte fyllts med maximalt antal förhandsanmälda deltagare. De deltagare som anmält sig för hela terminen har alltså alltid förtur till lektionerna.

Det bästa sättet att säkra en plats i en viss träningsgrupp är att anmäla sig för hela terminen. På grund av coronaepidemin är antalet deltagare tillsvidare begränsat. Gruppstorlekarna är bestämda utifrån de säkerhetsavstånd som behöver iakttas.