Avgifter verksamhetsåret 2023-2024

Deltagare i jumpagrupperna betalar medlemsavgift och en skild avgift för varje grupp man deltar i. Sjundeå kommun uppbär därtill simavgift/gymavgift enligt rabattgruppspris för timmarna i Sjundeå simhall (gäller vattenjumpan och gymträningen).

Medlemsavgifter:
• Barn (under 18 år):          20 euro / år (födda 2005 – 2023)
• Unga vuxna (18 – 25 år): 20 euro / år (födda 1998 – 2004)
• Vuxna (26 – 64 år):           40 euro / år (födda 1959 – 1997)
• Seniorer (65 +):                 20 euro / år (födda före 1959)

Medlemsavgiften betalas en gång per verksamhetsår och debiteras i samband med att man anmäler sig till jumpan. Halv medlemsavgift för enbart vårterminen debiteras om man inte deltagit på höstterminen och anmäler sig till vårterminen.

Jumpagruppernas terminsavgifter:
Barngrupper:

  • 40 euro / jumpagrupp / termin för första gruppen
  • 20 euro / jumpagrupp / termin för övriga grupper

Vuxengrupper:

  • 50 euro / jumpagrupp / termin för första gruppen
  • 30 euro / jumpagrupp / termin för övriga grupper

Jumpagruppernas terminsavgifter betalas skilt för höst- och vårterminen, dvs två gånger per år.

Engångsavgifter:

Man kan delta i enskilda vuxentimmar utan att anmäla sig och betala engångsavgift. Om en grupp är fullsatt har de som anmält sig förtur.

Engångsavgiften är 6 € /gång för SGF-medlemmar och 8 € / gång för övriga. Man kan också köpa 10-gångers kort, som kostar 50 € för SGF-medlemmar och 70 € för övriga (medlemsavgiften termin ingår i 70 €:s kortavgiften, så om du köper två 10-gångerskort samma termin får du det andra till medlemspris). Kortet kan användas på alla SGF:s vuxentimmar och säljs bl.a i Arena Siuntio-Sjundeås café.

Förseningsavgifter:

Påminnelseavgift: För påminnelsefakturor uppbärs en påminnelseavgift på 5€ fr.o.m andra påminnelsen.

Administrativ avgift: Vid försenad avbokning betalar deltagarna istället för medlemsavgift och terminsavgift en administrativ avgift som är 10€ per grupp, om deltagaren deltagit högst en provgång (vuxna) eller två provgånger (barn). Samtidigt upphör medlemskapet om inte deltagaren betalat medlemsavgift tidigare samma verksamhetsår. Om deltagaren deltagit flera gånger uppbärs full avgift. Om avbokningen sker först efter andra påminnelsen, debiteras både den administrativa avgiften och påminnelseavgiften.

Betalsätt:

Vi skickar höstterminens faktura per e-post till alla i samband med att man anmäler sig. Vårterminens fakturor skickas senare.

Förutom betalning via bank kan man betala jumpan med Smartum-sedlar, Ticket Virike-sedlar, Tyky-sedlar, SmartumPay-appen samt MyEdenred- och ePassi-mobilbetalningar. Man kan också betala en del av avgiften med en motionsförmån och resten som banktransaktion. Om man betalar terminens deltagaravgift med motionssedlar kan man ge sedlarna åt timledaren. Kom ihåg att skriva ditt namn på sedlarna, så vi vet vems avgift de är avsedda för. Minns också att motionsförmåner är avsedda för personligt bruk, dvs man kan inte betala t.ex. familjemedlemmars avgifter med sin motionsförmån.

Sjundeå Gymnastikförening förbehåller sig rätten till ändringar.