FRÅGOR & SVAR

 

Är det något du undrar över?
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

 

FRÅGOR & SVAR / våren 2019

 

1. Finns det en första och sista anmälningsdag?

Anmälan öppnades 13.8.2018 och gäller för både höst- och vårtermin 2018-2019

Vårterminens fakturor med deltagaravgifterna skickas ut per e-post till alla medlemmar under januari månad. Uppgifterna om vem som deltar i grupperna önskar vi därför få in senast 31.12.2018. Man kan även anmäla sig under hela terminen.

 

2. När börjar/slutar vårterminen?

Terminen och träningarna börjar 7.1.2019.

Sporttisläger ordnas 18-22.2 i Sjundeå svenska skola.

De sista träningarna för höstterminen hålls 28.4.2019.

 

3. Hur anmäler jag mig, om jag inte har en e-postadress eller om jag inte har en dator?

Biblioteket har datorer i allmänt bruk, dem kan du använda för att anmäla dig via nätblanketten som finns på adressen: sgfsport.org. På raden där man ska fylla i sin e-postadress kan du skriva föreningens adress info@sgfsport.org om du inte har en egen e-postadress. På föreningens Facebook-sida hittar du inlägg om timmar, evenemang och övrigt som berör föreningens verksamhet.


4. I några år har man anmält sig till gymnastikföreningens träningar för en termin i taget. Har det här nu ändrats?

Ja, Anmälan gäller nu för hela verksamhetsåret (hösten 2018 – våren 2019). Ingen skild anmälan behöver göras till vårterminen om man fortsätter i samma grupper som på hösten. Den som vid höstterminens slut bestämmer sig för att antingen byta grupp eller lämna en grupp utan att byta till en annan bör meddela SGF om saken senast 31.12.2018.


5. Jag håller på att fylla i blanketten och klickade av misstag på fel grupp. Hur rättar jag till misstaget?

Du måste tyvärr fylla i hela blanketten på nytt. Stäng blanketten, öppna den sedan igen och fyll i uppgifterna från början.


6. Jag skickade redan in en anmälan, men nu vill jag göra ändringar i den. Är det möjligt?

Ja, det är möjligt ända till 31.12.2018.
Fyll i anmälningsblanketten på nytt på adressen sgfsport.org och skriv i fältet för tilläggsuppgifter att den nya anmälningen ersätter den gamla, fältet finns strax före avgiftslistan. Kom ihåg att göra ändringarna senast 31.12.2018.


7. Hur vet jag att jag eller mitt barn ryms med på en timme där antalet deltagare är begränsat? Finns det en kölista?

Om gruppen är fullsatt när du gör anmälan anges det vid gruppens namn på anmälningsblanketten. Om inget gruppen fullsatt meddelandet syns så ryms du / ditt barn med. Man kan anmäla sig till fullsatta grupper och får då en köplats. Platser kan frigöras vid avbokningar eller gruppbyten. Om du eller ditt barn får en plats senare, kontaktar vi dig per e-post.


8. Är det tillåtet att pröva på en ny timme utan att förbinda sig till den?

Ja. Barn har rätt att pröva på en ny grupp två gånger.

Anmäl barnet till gruppen i förväg. Om barnet efter att ha testat en grupp vill byta till en annan, gör då en ny anmälan och nämn i slutet av anmälningsblanketten som tilläggsuppgift att den tidigare anmälan inte gäller längre. Och ifall ditt barn efter test-timmarna väljer att inte alls delta i någon SGF-grupp, avboka då deltagandet genom att skicka e-post om saken till info@sgfsport.org senast 15.9.2018.

Vuxna och seniorer har rätt att pröva på en ny grupp en gång.
Före det skall man anmäla sig till den träning man önskar pröva.

Vill man fortsätta efter test-timmen så är allt ok, eftersom en anmälan till gruppen gjorts. Vill man däremot inte fortsätta så ska man skicka ett meddelande om saken till: info@sgfsport.org senast 15.9.2018.


9. Har SGF tecknat en olycksfallsförsäkring för deltagarna?

Nej. Därför är det bra om deltagarna har egna olycksfallsförsäkringar.


10. På vems ansvar är barnen i barngrupperna före och efter själva träningarna?

De är på föräldrarnas ansvar.

Före träningarna bör föräldrarna vara närvarande i eller i närheten av omklädningsrummet med lågstadiebarnen tills ledaren tar över. På så sätt minskar risken för att exempelvis ofog ska förekomma.


11. Vad händer, om ett barn uppträder störande på träningarna?

Det är meningen att deltagandet i handledda träningar ska vara en trevlig och positiv upplevelse för alla barn. Barnen bör klara av att fungera i grupp och följa gemensamma regler. Om ett barn bryter mot reglerna eller uppträder störande under träningarna kontaktar SGF vårdnadshavarna. Ifall det störande uppförandet fortgår kan följden vara att den som stör andra inte får fortsätta i gruppen.


12. Vilka är åldersgränserna för barn och seniorer?

De som 1.9.2018 är under 18 år räknas som barn.
De som 1.9.2018 är 65 år eller äldre räknas som seniorer.


13. Får tonåringar anmäla sig till vuxengrupper och betala barnavgift?

Ja, det får de. Barnavgift betalas av alla som 1.9.2018 är under 18 år.


14. Vad menas med deltagaravgift? Hur stor är medlemsavgiften? Finns det engångsavgifter? 
Vad kostar vattenjumpan?

Deltagaravgiften är den totala avgift som du betalar för en termins veckoträningar. I deltagaravgiften ingår medlemsavgiften, som är 30 euro per termin. Fakturan för höstterminen skickas ut i september och fakturan för vårterminen skickas ut i januari.

De som deltar i vattenjumpan betalar förutom deltagaravgiften också en simavgift till Scandic Siuntio (Sjundeå bad). Simavgiften är 5 euro per gång för dem som köper SGF:s rabattkort.

För SGF-träningar som ordnas utanför terminerna, under jul- och sommaruppehållet betalas en engångsavgift, 5 euro.


15. Kan jag betala med Smartum, Ticket Virike, Ticket Duo eller e-Passi?

Ja, du kan använda allihop när du betalar deltagaravgiften. Om du har Smartum- eller Ticket Virike-sedlar så ge dem till ledaren i början av terminen. Kom ihåg att skriva ditt namn på sedelns baksida! Om du har Smartum Saldo, kan du betala fakturan i Smartums nättjänst. Om du har Ticket Virike- eller Ticket Duo-kort, kan du betala fakturan i nättjänsten MyEdenred. Om du använder ePassi så välj på ePassis webbsidor fakturabetalning, alltså alternativet ”Verkkomaksut / Maksa laskulla”.
Till engångsbetalningar för SGF-träningar utanför terminerna kan du använda kontanter samt Smartum- och Virike-sedlar.


16. Var får jag närmare information om sådant som har med träningarna att göra?

Läs mer i presentationerna på sgfsport.org. Om något är oklart efter det, så skicka gärna frågor till föreningens e-postadress: info@sgfsport.org och om du undrar över något som har med faktureringen att göra så skriv då till invoice@sgfsport.org.


17. Är det barnet och inte föräldern som räknas som deltagare i gruppen för föräldrar och barn? Är det då bara barnavgift som ska betalas?

Ja, barnet är deltagare i Föräldrar och barn -gruppen. Därför anmäls endast barnet, och barnavgift betalas. Mamma eller pappa deltar gratis i gruppen Föräldrar och barn.


18. Vilket språk talas på träningstimmarna?

Under sådana timmar för vilka inget språk nämns i programmet använder ledaren svenska och finska.


19. Jag kommer inte att kunna gå på träningarna precis varje gång. Behöver jag anmäla det här till ledaren?

Om du är borta från träningarna då och då behöver du inte anmäla din frånvaro. Om du däremot missar träningarna många veckor i rad på grund av ihållande sjukdom eller skada så skriv gärna en rad om det här till info@sgfsport.org. Ditt meddelande vidarebefordras till ledaren.


20. Behöver vuxna ta med egna redskap till träningen?

Ja, när det gäller kettlebells. Eget underlag och vattenflaska är bra att ha med sig till alla träningar.


21. Är avbokningsreglerna som nämns i anmälningsblanketten viktiga?

Ja. Du behöver godkänna avbokningsreglerna för att kunna skicka iväg anmälan till föreningen. Därmed åtar du dig att följa dem. Det betyder att du är skyldig att betala deltagaravgiften för en grupp, som du inte avbokat deltagandet i innan 15.9.2018.


22. Hur får jag information, om det går så att ledaren blir sjuk och måste ställa in träningen?

Om ledaren insjuknar samma dag som träningen skulle hållas ansvarar hon eller han för att informera alla deltagare via textmeddelande. Om insjuknandet inträffar dagen (eller några dagar) före träningen skickar föreningen ut e-post till gruppens deltagare om att träningen ställs in.


23. Får jag kompensation, om en träning ställs in?

Om en ledare insjuknar eller är förhindrad att leda en timme försöker vi hitta en vikarie eller erbjuda en kompenserande timme. Om gymnastiksalen inte kan användas av olika orsaker, försöker vi erbjuda en kompenserande timme. Enskilda timmar måste ändå ibland inhiberas helt om inte vikarier eller kompenserande tider finns att tillgå. För enskilda inhiberade timmar ges ingen rabatt eller återbetalning av deltagaravgifter.

 

Sjundeå Gymnastikförening förbehåller sig rätten till ändringar.

FRÅGOR & SVAR

 

Är det något du undrar över?
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

 

FRÅGOR & SVAR / hösten 2018

 

1. Finns det en första och sista anmälningsdag?

Anmälan öppnas 13.8.2018 kl 18.00.

Fakturor med deltagaravgifterna skickas ut per e-post till alla medlemmar strax efter mitten av september. Uppgifterna om vem som deltar i grupperna önskar vi därför få in senast 15.9.2018. Man kan även anmäla sig efter 15.9.2018.

 

2. När börjar/slutar höstterminen? När är det höstlov?

Terminen och träningarna börjar 27.8.2018.

Gruppen Leidis och pigga grabbar (60+) är ett undantag, gruppen startar 3.9.2018.

Barngrupperna har höstlov hela vecka 42 (15–21.10)

Vuxengrupperna tränar som vanligt vecka 42.

Julfest ordnas i slutet av november.

De sista träningarna för höstterminen hålls 2.12.

 

3. Hur anmäler jag mig, om jag inte har en e-postadress eller om jag inte har en dator?

Kom till KICK OFF-evenemanget på Folksam Arena lördag 25.8 kl. 10.00–14.00! Där tas personligen gjorda anmälningar emot. Biblioteket har datorer i allmänt bruk, dem kan du använda för att anmäla dig via nätblanketten som finns på adressen: sgfsport.org. På raden där man ska fylla i sin e-postadress kan du skriva föreningens adress info@sgfsport.org om du inte har en egen e-postadress. På föreningens Facebook-sida hittar du inlägg om timmar, evenemang och övrigt som berör föreningens verksamhet.


4. I några år har man anmält sig till gymnastikföreningens träningar för en termin i taget. Har det här nu ändrats?

Ja, Anmälan gäller nu för hela verksamhetsåret (hösten 2018 – våren 2019). Ingen skild anmälan behöver göras till vårterminen om man fortsätter i samma grupper som på hösten. Den som vid höstterminens slut bestämmer sig för att antingen byta grupp eller lämna en grupp utan att byta till en annan bör meddela SGF om saken senast 31.12.2018.


5. Jag håller på att fylla i blanketten och klickade av misstag på fel grupp. Hur rättar jag till misstaget?

Du måste tyvärr fylla i hela blanketten på nytt. Stäng blanketten, öppna den sedan igen och fyll i uppgifterna från början.


6. Jag skickade redan in en anmälan, men nu vill jag göra ändringar i den. Är det möjligt?

Ja, det är möjligt ända till 15.9.2018.
Fyll i anmälningsblanketten på nytt på adressen sgfsport.org och skriv i fältet för tilläggsuppgifter att den nya anmälningen ersätter den gamla, fältet finns strax före avgiftslistan. Kom ihåg att göra ändringarna senast 15.9.2018.


7. Hur vet jag att jag eller mitt barn ryms med på en timme där antalet deltagare är begränsat? Finns det en kölista?

Om gruppen är fullsatt när du gör anmälan anges det vid gruppens namn på anmälningsblanketten. Om inget gruppen fullsatt meddelandet syns så ryms du / ditt barn med. Man kan anmäla sig till fullsatta grupper och får då en köplats. Platser kan frigöras vid avbokningar eller gruppbyten. Om du eller ditt barn får en plats senare, kontaktar vi dig per e-post.


8. Är det tillåtet att pröva på en ny timme utan att förbinda sig till den?

Ja. Barn har rätt att pröva på en ny grupp två gånger.

Anmäl barnet till gruppen i förväg. Om barnet efter att ha testat en grupp vill byta till en annan, gör då en ny anmälan och nämn i slutet av anmälningsblanketten som tilläggsuppgift att den tidigare anmälan inte gäller längre. Och ifall ditt barn efter test-timmarna väljer att inte alls delta i någon SGF-grupp, avboka då deltagandet genom att skicka e-post om saken till info@sgfsport.org senast 15.9.2018.

Vuxna och seniorer har rätt att pröva på en ny grupp en gång.
Före det skall man anmäla sig till den träning man önskar pröva.

Vill man fortsätta efter test-timmen så är allt ok, eftersom en anmälan till gruppen gjorts. Vill man däremot inte fortsätta så ska man skicka ett meddelande om saken till: info@sgfsport.org senast 15.9.2018.


9. Har SGF tecknat en olycksfallsförsäkring för deltagarna?

Nej. Därför är det bra om deltagarna har egna olycksfallsförsäkringar.


10. På vems ansvar är barnen i barngrupperna före och efter själva träningarna?

De är på föräldrarnas ansvar.

Före träningarna bör föräldrarna vara närvarande i eller i närheten av omklädningsrummet med lågstadiebarnen tills ledaren tar över. På så sätt minskar risken för att exempelvis ofog ska förekomma.


11. Vad händer, om ett barn uppträder störande på träningarna?

Det är meningen att deltagandet i handledda träningar ska vara en trevlig och positiv upplevelse för alla barn. Barnen bör klara av att fungera i grupp och följa gemensamma regler. Om ett barn bryter mot reglerna eller uppträder störande under träningarna kontaktar SGF vårdnadshavarna. Ifall det störande uppförandet fortgår kan följden vara att den som stör andra inte får fortsätta i gruppen.


12. Vilka är åldersgränserna för barn och seniorer?

De som 1.9.2018 är under 18 år räknas som barn.
De som 1.9.2018 är 65 år eller äldre räknas som seniorer.


13. Får tonåringar anmäla sig till vuxengrupper och betala barnavgift?

Ja, det får de. Barnavgift betalas av alla som 1.9.2018 är under 18 år.


14. Vad menas med deltagaravgift? Hur stor är medlemsavgiften? Finns det engångsavgifter? 
Vad kostar vattenjumpan?

Deltagaravgiften är den totala avgift som du betalar för en termins veckoträningar. I deltagaravgiften ingår medlemsavgiften, som är 30 euro per termin. Fakturan för höstterminen skickas ut i september och fakturan för vårterminen skickas ut i januari.

De som deltar i vattenjumpan betalar förutom deltagaravgiften också en simavgift till Scandic Siuntio (Sjundeå bad). Simavgiften är 5 euro per gång för dem som köper SGF:s rabattkort.

För SGF-träningar som ordnas utanför terminerna, under jul- och sommaruppehållet betalas en engångsavgift, 5 euro.


15. Kan jag betala med Smartum, Ticket Virike, Ticket Duo eller e-Passi?

Ja, du kan använda allihop när du betalar deltagaravgiften. Om du har Smartum- eller Ticket Virike-sedlar så ge dem till ledaren i början av terminen. Kom ihåg att skriva ditt namn på sedelns baksida! Om du har Smartum Saldo, kan du betala fakturan i Smartums nättjänst. Om du har Ticket Virike- eller Ticket Duo-kort, kan du betala fakturan i nättjänsten MyEdenred. Om du använder ePassi så välj på ePassis webbsidor fakturabetalning, alltså alternativet ”Verkkomaksut / Maksa laskulla”.
Till engångsbetalningar för SGF-träningar utanför terminerna kan du använda kontanter samt Smartum- och Virike-sedlar.


16. Var får jag närmare information om sådant som har med träningarna att göra?

Läs mer i presentationerna på sgfsport.org. Om något är oklart efter det, så skicka gärna frågor till föreningens e-postadress: info@sgfsport.org och om du undrar över något som har med faktureringen att göra så skriv då till invoice@sgfsport.org.


17. Är det barnet och inte föräldern som räknas som deltagare i gruppen för föräldrar och barn? Är det då bara barnavgift som ska betalas?

Ja, barnet är deltagare i Föräldrar och barn -gruppen. Därför anmäls endast barnet, och barnavgift betalas. Mamma eller pappa deltar gratis i gruppen Föräldrar och barn.


18. Vilket språk talas på träningstimmarna?

Under sådana timmar för vilka inget språk nämns i programmet använder ledaren svenska och finska.


19. Jag kommer inte att kunna gå på träningarna precis varje gång. Behöver jag anmäla det här till ledaren?

Om du är borta från träningarna då och då behöver du inte anmäla din frånvaro. Om du däremot missar träningarna många veckor i rad på grund av ihållande sjukdom eller skada så skriv gärna en rad om det här till info@sgfsport.org. Ditt meddelande vidarebefordras till ledaren.


20. Behöver vuxna ta med egna redskap till träningen?

Ja, när det gäller kettlebells. Eget underlag och vattenflaska är bra att ha med sig till alla träningar.


21. Är avbokningsreglerna som nämns i anmälningsblanketten viktiga?

Ja. Du behöver godkänna avbokningsreglerna för att kunna skicka iväg anmälan till föreningen. Därmed åtar du dig att följa dem. Det betyder att du är skyldig att betala deltagaravgiften för en grupp, som du inte avbokat deltagandet i innan 15.9.2018.


22. Hur får jag information, om det går så att ledaren blir sjuk och måste ställa in träningen?

Om ledaren insjuknar samma dag som träningen skulle hållas ansvarar hon eller han för att informera alla deltagare via textmeddelande. Om insjuknandet inträffar dagen (eller några dagar) före träningen skickar föreningen ut e-post till gruppens deltagare om att träningen ställs in.


23. Får jag kompensation, om en träning ställs in?

Om en ledare insjuknar eller är förhindrad att leda en timme försöker vi hitta en vikarie eller erbjuda en kompenserande timme. Om gymnastiksalen inte kan användas av olika orsaker, försöker vi erbjuda en kompenserande timme. Enskilda timmar måste ändå ibland inhiberas helt om inte vikarier eller kompenserande tider finns att tillgå. För enskilda inhiberade timmar ges ingen rabatt eller återbetalning av deltagaravgifter.

 

Sjundeå Gymnastikförening förbehåller sig rätten till ändringar.