FRÅGOR & SVAR

Är det något du undrar över?
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
FRÅGOR & SVAR / hösttermin 2022 och vårtermin 2023

1. Finns det en första och sista anmälningsdag?
Anmälan öppnas 10.8.2022 kl. 18 och gäller för både höstterminen 2022 och vårterminen 2023.
Höstterminens fakturor med medlems- och terminsavgifterna skickas ut per e-post i samband
med anmälan. Uppgifterna om vem som deltar i grupperna önskar vi få in så fort som möjligt.
Man kan ändå anmäla sig under hela terminen. Vårterminens fakturor skickas i början av
vårterminen.

2. När börjar/slutar höstterminen?
Terminen och träningarna börjar måndagen den 22.8.2022.
De sista träningarna för höstterminen hålls söndagen den 4.12.2022.

3. Hur anmäler jag mig?
SGF använder ett elektroniskt medlemsregister och anmälningssystem som heter Hoika. Första
gången du använder systemet måste du registrera dig, och om du skall anmäla ditt barn till
jumpan skall också barnet registreras som din ’underanvändare’. Registreringen kan du göra
redan innan anmälningen startar, och det behöver göras bara första gången du använder
systemet. När du är registrerad kan du anmäla dig till jumpagrupperna. Anmälan för
höstterminen öppnas 10.8.2022 kl 18, men registreringen kan du sköta redan redan tidigare. Det
kan vara en god idé att registrera sig innan anmälningen startar, så går anmälan snabbare när
anmälan öppnas. En del av grupperna kan fyllas snabbt. Här kan du registrera dig och anmäla
dig: https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=4046. OBS! Du kan byta språk till svenska på
inloggningssidan via flaggsymbolen.

4. Hur anmäler jag mig, om jag inte har en e-postadress eller om jag inte har en dator eller
smarttelefon?
Biblioteket har datorer i allmänt bruk, dem kan du använda för att registrera och anmäla dig. Om
du inte har en e-postadress visar systemet ditt användarnamn och lösenord på skärmen. Skriv
upp dem så du kan komma in i systemet igen. På föreningens internetsida på adressen
sgfsport.org och Facebook-sida hittar du inlägg om timmar, evenemang och övrigt som berör
föreningens verksamhet

5. Gäller anmälan för hela verksamhetsåret, eller måste jag anmäla mig igen på våren?
Ja, anmälan gäller för hela verksamhetsåret (hösten 2022 – våren 2023). Ingen skild anmälan
behöver göras till vårterminen om man fortsätter i samma grupper som på hösten. Den som vid
höstterminens slut bestämmer sig för att antingen byta grupp eller lämna en grupp utan att byta
till en annan bör avboka vårterminen senast 31.12.2022.

6. Jag skickade redan in en anmälan, men nu vill jag göra ändringar i den. Är det möjligt?
Ja, det är möjligt.
– Om du vill göra en tilläggsanmälan och ha kvar de grupper du redan anmält dig till, så
kan du logga in i anmälningssystemet och välja den nya gruppen. Du får då automatiskt
en faktura på den nya gruppen.
– Om du vill avboka en grupp, så kan du logga in i anmälningssystemet och radera
gruppen. Om du avbokar gruppen före sista avbokningsdagen, så krediterar vi gruppens
pris och skickar en ny faktura på de grupper du har kvar. Om du avbokar alla grupper du
deltar i före sista avbokningsdagen så krediterar vi hela fakturan
– Om du vill byta grupp, dvs flytta från en grupp till en annan, så skicka i så fall e-post till
info@sgfsport.org. Då flyttar vi över dig utan att debitera för den nya gruppen.
Sista avbokningsdagen är 5.9.2022. Om du anmäler dig efter terminsstart, så är sista
avbokningsdagen 14 dagar efter att du anmält dig.

7. Hur vet jag att jag eller mitt barn ryms med på en timme där antalet deltagare är
begränsat? Finns det en kölista?
Det syns i anmälningstjänsten om gruppen är fullsatt. Man kan anmäla sig till fullsatta grupper
och får då en köplats. Platser kan frigöras vid avbokningar eller gruppbyten. Om du eller ditt barn
får en plats senare, får du ett meddelande om saken.

8. Är det tillåtet att pröva på en ny timme utan att förbinda sig till den?
Ja. Barn har rätt att pröva på en ny grupp två gånger, unga vuxna, vuxna och seniorer en gång.
Anmäl dig / barnet till gruppen i förväg. Om du / barnet efter att ha testat en grupp vill byta till en
annan, gör då en ändringsanmälan enligt punkt 6 ovan. Och ifall du / ditt barn efter test-timmarna
väljer att inte alls delta i någon SGF-grupp, avboka då deltagandet enligt punkt 6 ovan senast
5.9.2022.

9. Har SGF tecknat en olycksfallsförsäkring för deltagarna?
Nej. Därför är det bra om deltagarna har egna olycksfallsförsäkringar

10. På Hur skyddar vi oss mot corona?
– Kom på timmen bara om du är fullt frisk. Stanna hemma vid minsta symtom.
– Tvätta händerna före och efter timmen.

11. Vad händer, om ett barn uppträder störande på träningarna?
Det är meningen att deltagandet i handledda träningar ska vara en trevlig och positiv upplevelse
för alla barn. Barnen bör klara av att fungera i grupp och följa gemensamma regler. Om ett barn
bryter mot reglerna eller uppträder störande under träningarna kontaktar SGF vårdnadshavarna.
Ifall det störande uppförandet fortgår kan följden vara att den som stör andra inte får fortsätta i
gruppen.

12. Vilka är åldersgränserna för barn och seniorer?
De som i början av kalenderåret är under 18 år räknas som barn.
De som i början av kalenderåret är 19 – 25 år räknas som unga vuxna.
De som i början av kalenderåret är 26 – 64 år räknas som vuxna.
De som i början av kalenderåret är 65 år eller äldre räknas som seniorer.

13. Får tonåringar anmäla sig till vuxengrupper och betala medlemsavgift för barn?
Ja, de får anmäla sig, om de är tillräckligt gamla enligt gruppens ålderskrav. Ålderskravet varierar
och de grupper som man kan anmäla sig till syns i anmälningstjänsten. Medlemsavgiften
bestäms enligt åldern.

14. Vad kostar det att delta? Hur stor är medlemsavgiften? Finns det engångsavgifter?
Deltagare i jumpagrupperna betalar varje termin medlemsavgift och en skild terminsavgift för
varje grupp man deltar i. Medlemsavgiften är 30 euro för barn, unga vuxna och seniorer, och 40
euro för vuxna per termin. Barngruppernas terminsavgift är 20 euro per termin och
vuxengruppernas 30 euro per termin. Fakturan för höstterminen skickas ut i samband med
anmälan och fakturan för vårterminen skickas ut i början av vårterminen. Man också delta i enskilda vuxentimmar utan att anmäla sig, och betalar då en engångsavgift.
Om en grupp är fullsatt har de som anmält sig förtur.
Priset för enskilda timmar är 6 € /gång för SGF-medlemmar och 9 € / gång för övriga. SGF säljer
också 10-gångerskort. Korten kan användas på alla SGF:s vuxentimmar, också träningar som ordnas utanför terminerna,
under jul- och sommaruppehållet. Kortet kostar 50 € för SGF-medlemmar och 80 € för övriga.
Korten finns till salu i Fennia arenas café.
Medlemspris gäller för alla som anmält sig till en grupp under höstterminen och betalat
medlemsavgiften. Medlem blir man också om man köper ett 10-gångerkort för 80 €,
medlemsavgiften ingår i priset. Köper man två 10-gångerskort under höstterminen, betalar man
medlemspris 50 € för det andra kortet.

15. Kan jag betala med Smartum, Ticket Virike, Ticket Duo, Tyky eller e-Passi?
Ja, du kan använda allihop när du betalar medlems- och terminsavgiften eller engångsavgiften.
Om du har Smartum-, Tyky- eller Ticket Virike-sedlar så ge dem till ledaren i början av terminen.
Kom ihåg att skriva ditt namn på sedelns baksida! Om du har Smartum Saldo, kan du betala
fakturan i Smartums nättjänst. Om du har Ticket Virike- eller Ticket Duo-kort, kan du betala
fakturan i nättjänsten MyEdenred. Om du använder ePassi så kan du betala avgiften i ePassis
nättjänst eller som mobilbetalning. 10-gångerskort som köps i Fennia arenas café kan också
betalas med bankkort.

16. Var får jag närmare information om sådant som har med träningarna att göra?
Läs mer i presentationerna på https://www.sgfsport.org/.Om något är oklart efter det, så skicka
gärna frågor till föreningens e-postadress: info@sgfsport.org och om du undrar över något som
har med faktureringen att göra så skriv då till invoice@sgfsport.org.


17. Är det barnet och inte föräldern som räknas som deltagare i grupperna för föräldrar
och barn? Är det då bara barnavgift som ska betalas?
Ja, barnet är deltagare i Föräldrar och barn -grupperna. Därför anmäls endast barnet, och
barnavgift betalas. Mamma eller pappa deltar gratis i grupperna Föräldrar och barn.

18. Vilket språk talas på träningstimmarna?
Under sådana timmar för vilka inget språk nämns i programmet använder ledaren svenska och finska.

19. Jag kommer inte att kunna gå på träningarna precis varje gång. Behöver jag anmäla
det här till ledaren?

Om du är borta från träningarna då och då behöver du inte anmäla din frånvaro. Om du däremot
missar träningarna många veckor i rad på grund av ihållande sjukdom eller skada så skriv gärna
en rad om det här till info@sgfsport.org. Ditt meddelande vidarebefordras till ledaren.

20. Hur ska barnen vara klädda till träningarna?
Barnen ska ha kläder som är bra att röra sig med, t.ex. mjuka byxor och en T-skjorta eller liknande. Tänk på att man ska kunna göra kullerbyttor, stå på händer osv. Man kan vara barfota eller ha mjuka tossor. Långt hår ska vara fast, t.ex hästsvans eller flätor. Vattenflaska är bra att ha med sig till alla träningarna.

21. Behöver vuxna ta med egna redskap till träningen?
Ja, när det gäller kettlebell. Eget underlag och vattenflaska är också bra att ha med sig till alla
träningar.

22. Är avbokningsreglerna viktiga?
Ja. Om du avbokar efter sista avbokningsdagen debiteras full medlems- och terminsavgift. Det är
också viktigt att avboka så tidigt som möjligt så att platsen kan gå vidare till någon annan, ifall
gruppen är fullsatt.

23. Hur får jag information, om det går så att ledaren blir sjuk och måste ställa in
träningen?
Om ledaren insjuknar samma dag som träningen skulle hållas ansvarar hon eller han för att
informera alla deltagare via textmeddelande. Om insjuknandet inträffar dagen (eller några dagar)
före träningen skickar föreningen ut e-post till gruppens deltagare om att träningen ställs in.
24. Får jag kompensation, om en träning ställs in?
Om en ledare insjuknar eller är förhindrad att leda en timme försöker vi hitta en vikarie eller
erbjuda en kompenserande timme. Om gymnastiksalen inte kan användas av olika orsaker,
försöker vi erbjuda en kompenserande timme. Enskilda timmar måste ändå ibland inhiberas helt
om inte vikarier eller kompenserande tider finns att tillgå. För enskilda inhiberade timmar ges
ingen rabatt eller återbetalning av deltagaravgifter.

Sjundeå Gymnastikförening förbehåller sig rätten till ändringar.