FRÅGOR & SVAR

 

Är det något du undrar över?
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

 

FRÅGOR & SVAR / hösttermin 2020 och vårterminen 2021

 

1. Finns det en första och sista anmälningsdag?

Anmälan öppnas 16.8.2020 kl. 18 och gäller för både höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Höstterminens fakturor med medlems- och terminsavgifterna skickas ut per e-post i samband med anmälan. Uppgifterna om vem som deltar i grupperna önskar vi få in så fort som möjligt. Man kan ändå anmäla sig under hela terminen. Vårterminens fakturor skickas i början av vårterminen.

Du kan också anmäla dig senare, när terminen redan börjat. Om du anmäler dig efter höstterminens slut, så debiteras deltagaravgift bara för vårterminen.

 

2. När börjar vårterminen?

Terminen och träningarna börjar så fort coronaläget tillåter, tidigast 18.1.2020.

 

3. Hur anmäler jag mig?

SGF har tagit i bruk ett nytt, elektroniskt medlemsregister och anmälningssystem som heter Hoika. Första gången du använder systemet måste du registrera dig, och om du skall anmäla ditt barn till jumpan skall också barnet registreras som din ’underanvändare’. Registreringen kan du göra redan innan anmälningen startar, och det behöver göras bara första gången du använder systemet. När du är registrerad kan du anmäla dig till jumpagrupperna. Anmälan för vårterminen öppnas 16.8.2020 kl 18, men registreringen kan du sköta redan nu. Det kan vara en god idé att registrera sig redan nu, så går anmälan snabbare när anmälan öppnas. En del av grupperna kan fyllas snabbt. Här kan du registrera dig och anmäla dig: https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=4046

 

4. Hur anmäler jag mig, om jag inte har en e-postadress eller om jag inte har en dator?

Biblioteket har datorer i allmänt bruk, dem kan du använda för att registrera och anmäla dig. Om du inte har en e-postadress visar systemet ditt användarnamn och lösenord på skärmen. Skriv upp dem så du kan komma in i systemet igen. På föreningens internetsida på adressen sgfsport.org och Facebook-sida hittar du inlägg om timmar, evenemang och övrigt som berör föreningens verksamhet.

 

5. Gäller anmälan för hela verksamhetsåret, eller måste jag anmäla mig igen på våren?

Ja, anmälan gäller för hela verksamhetsåret (hösten 2020 – våren 2021). Ingen skild anmälan behöver göras till vårterminen om man fortsätter i samma grupper som på hösten. Den som vid höstterminens slut bestämmer sig för att antingen byta grupp eller lämna en grupp utan att byta till en annan bör avboka vårterminen senast 31.12.2020.


6. Jag skickade redan in en anmälan, men nu vill jag göra ändringar i den. Är det möjligt?

Ja, det är möjligt.

• Om du vill göra en tilläggsanmälan och ha kvar de grupper du redan anmält dig till, så kan du logga in i anmälningssystemet och välja den nya gruppen. Du får då automatiskt en faktura på den nya gruppen.
• Om du vill avboka en grupp, så kan du logga in i anmälningssystemet och radera gruppen. Om du avbokar gruppen före sista avbokningsdagen, så krediterar vi gruppens pris och skickar en ny faktura på de grupper du har kvar. Om du avbokar alla grupper du deltar i före sista avbokningsdagen så krediterar vi hela fakturan
• Om du vill byta grupp, dvs flytta från en grupp till en annan, så skicka i så fall e-post till info@sgfsport.org. Då flyttar vi över dig utan att debitera för den nya gruppen.

Sista avbokningsdagen är 7.9.2020. Om du anmäler dig efter terminstart, så är sista avbokningsdagen 14 dagar efter att du anmält dig.


7. Hur vet jag att jag eller mitt barn ryms med på en timme där antalet deltagare är begränsat? Finns det en kölista?

Det syns i anmälningstjänsten om gruppen är fullsatt.. Man kan anmäla sig till fullsatta grupper och får då en köplats. Platser kan frigöras vid avbokningar eller gruppbyten. Om du eller ditt barn får en plats senare, får du ett meddelande om saken.


8. Är det tillåtet att pröva på en ny timme utan att förbinda sig till den?

Ja. Barn har rätt att pröva på en ny grupp två gånger, unga vuxna, vuxna och seniorer en gång.

Anmäl dig / barnet till gruppen i förväg. Om du / barnet efter att ha testat en grupp vill byta till en annan, gör då en ändringsanmälan enligt punkt 6 ovan. Och ifall du / ditt barn efter test-timmarna väljer att inte alls delta i någon SGF-grupp, avboka då deltagandet enligt punkt 6 ovan senast 7.9.2020.


9. Har SGF tecknat en olycksfallsförsäkring för deltagarna?

Nej. Därför är det bra om deltagarna har egna olycksfallsförsäkringar.


10. På vems ansvar är barnen i barngrupperna före och efter själva träningarna?

De är på föräldrarnas ansvar.

Före träningarna bör föräldrarna vara närvarande i eller i närheten av omklädningsrummet med lågstadiebarnen tills ledaren tar över. På så sätt minskar risken för att exempelvis ofog ska förekomma.


11. Vad händer, om ett barn uppträder störande på träningarna?

Det är meningen att deltagandet i handledda träningar ska vara en trevlig och positiv upplevelse för alla barn. Barnen bör klara av att fungera i grupp och följa gemensamma regler. Om ett barn bryter mot reglerna eller uppträder störande under träningarna kontaktar SGF vårdnadshavarna. Ifall det störande uppförandet fortgår kan följden vara att den som stör andra inte får fortsätta i gruppen.


12. Vilka är åldersgränserna för barn och seniorer?

De som i början av kalenderåret är under 18 år räknas som barn.
De som i början av kalenderåret är 19 – 25 år räknas som unga vuxna.
De som i början av kalenderåret är 26 – 63 år räknas som vuxna.
De som fyllt eller senast under kalenderåret fyller 65 år räknas som seniorer.


13. Får tonåringar anmäla sig till vuxengrupper och betala medlemsavgift för barn?

Varje grupp har egna åldersgränser som framgår i anmälningstjänsten, och tonåringar är välkomna i många vuxengrupper. Medlemsavgiften bestäms enligt åldern.


14. Vad kostar det att delta? Hur stor är medlemsavgiften? Finns det engångsavgifter?

Deltagare i jumpagrupperna betalar varje termin medlemsavgift och en skild terminsavgift för varje grupp man deltar i. Medlemsavgiften är 30 euro för barn, unga vuxna och seniorer, och 40 euro för vuxna per termin. Barngruppernas terminsavgift är 20 euro per termin och vuxengruppernas 30 euro per termin. Fakturan för höstterminen skickas ut i samband med anmälan och fakturan för vårterminen skickas ut i början av året.

Man också delta i enskilda vuxentimmar utan att anmäla sig, och betalar då en engångsavgift. Om en grupp är fullsatt har de som anmält sig förtur. Priset för enskilda timmar är 6 € /gång för SGF-medlemmar och 9 € / gång för övriga.
SGF säljer också 10-gångerskort. Kort som köps under höstterminen 2020 är giltiga till den 30.7.2021 och kan användas på alla SGF:s vuxentimmar. Också träningar som ordnas utanför terminerna, under jul- och sommaruppehållet. Kortet kostar 50 € för SGF-medlemmar och 80 € för övriga. Korten finns till salu i Fennia arenas café.

Medlemspris gäller för alla som anmält sig till en grupp under höstterminen och betalat medlemsavgiften. Medlem blir man också om man köper ett 10-gångerkort för 80 €, medlemsavgiften ingår i priset. Köper man två 10-gångerskort under höstterminen, betalar man medlemspris 50 € för det andra kortet.


15. Kan jag betala med motionsförmåner som Smartum, Ticket Virike, Ticket Duo, Tyky, e-Passi eller EazyBreak?

Ja, du kan använda allihop när du betalar medlems- och terminsavgiften eller engångsavgiften.
• Motionssedlar: Om du har Smartum-, Tyky- eller Ticket Virike-sedlar så ge dem till ledaren i början av terminen. Kom ihåg att skriva ditt namn på sedelns baksida!
• Motionssaldo: Du kan också betala med SmartumPay-appen eller Eazybreaks, ePassis och Edenreds mobilappar eller nättjänster. Om du har Ticket Virike- eller Ticket Duo-kort, kan du betala fakturan i nättjänsten MyEdenred. Vi får namnlistor på dem som betalat, så det gör inget om det inte går att ange referensnummer när du betalar med någon motionsförmån.

OBS! Alla motionsförmåner är personliga, och man kan bara betala sin egen jumpa med sin förmån. Det är alltså förbjudet att betala t.ex en familjemedlems jumpa med personliga motionsförmåner. Felaktiga betalningar beaktas inte, utan returneras om det är möjligt.

10-gångerskort som köps i Fennia arenas café kan också betalas med dessa motionsförmåner, förutom kontant och med bankkort. Motionsförmånerna kan också användas till att betala engångsavgifter.


16. Var får jag närmare information om sådant som har med träningarna att göra?

Läs mer i presentationerna på sgfsport.org. Om något är oklart efter det, så skicka gärna frågor till föreningens e-postadress: info@sgfsport.org och om du undrar över något som har med faktureringen att göra så skriv då till invoice@sgfsport.org.


17. Är det barnet och inte föräldern som räknas som deltagare i grupperna för föräldrar och barn? Är det då bara barnavgift som ska betalas?

Ja, barnet är deltagare i Föräldrar och barn -grupperna. Därför anmäls endast barnet, och barnavgift betalas. Mamma eller pappa deltar gratis i grupperna Föräldrar och barn.


18. Vilket språk talas på träningstimmarna?

Under sådana timmar för vilka inget språk nämns i programmet använder ledaren svenska och finska.


19. Jag kommer inte att kunna gå på träningarna precis varje gång. Behöver jag anmäla det här till ledaren?

Om du är borta från träningarna då och då behöver du inte anmäla din frånvaro. Om du däremot missar träningarna många veckor i rad på grund av ihållande sjukdom eller skada så skriv gärna en rad om det här till info@sgfsport.org. Ditt meddelande vidarebefordras till ledaren.


20. Behöver vuxna ta med egna redskap till träningen?

Ja, när det gäller kettlebell. Eget underlag och vattenflaska är också bra att ha med sig till alla träningar.


21. Är avbokningsreglerna som nämns i anmälningsblanketten viktiga?

Ja. Om du avbokar efter sista avbokningsdagen debiteras full medlems- och terminsavgift. Det är också viktigt att avboka så tidigt som möjligt så att platsen kan gå vidare till någon annan, ifall gruppen är fullsatt.


22. Hur får jag information, om det går så att ledaren blir sjuk och måste ställa in träningen?

Om ledaren insjuknar samma dag som träningen skulle hållas ansvarar hon eller han för att informera alla deltagare via textmeddelande. Om insjuknandet inträffar dagen (eller några dagar) före träningen skickar föreningen ut e-post till gruppens deltagare om att träningen ställs in.


23. Får jag kompensation, om en träning ställs in?

Om en ledare insjuknar eller är förhindrad att leda en timme försöker vi hitta en vikarie eller erbjuda en kompenserande timme. Om gymnastiksalen inte kan användas av olika orsaker, försöker vi erbjuda en kompenserande timme. Enskilda timmar måste ändå ibland inhiberas helt om inte vikarier eller kompenserande tider finns att tillgå. För enskilda inhiberade timmar ges ingen rabatt eller återbetalning av deltagaravgifter.

 

Sjundeå Gymnastikförening förbehåller sig rätten till ändringar.