Deltagaravgifterna

Från och med hösten 2023 blir det en ändring i deltagaravgifterna.

Medlemsavgiften betalas från och med nu en gång per år, i stället för varje termin som tidigare. Medlemsavgiften betalas på hösten och faktureras i samband med anmälan till jumpan. Medlemsavgiften är också mindre än tidigare. Terminsavgifterna för jumpagrupperna höjs jämfört med tidigare, men på årsnivå blir den totala avgiften i de flesta fall oförändrad då man beaktar både medlems- och terminsavgiften.

Nytt är också att vi börjar uppbära påminnelseavgift om du glömmer att betala din faktura, och en administrativ avgift om du avbokar jumpan för sent. Kom också ihåg att avboka vårterminen om du är anmäld på hösten men inte tänker fortsätta.

Mera info om avgifterna hittar du under Bra att veta.