Kallelse till årsmöte 2024

Vill du vara med och påverka vilka timmar föreningen erbjuder? Har du ideér om hur SGF kan utvecklas? Då är din plats i styrelsen.

Den 25.2.2024 klockan 17 hålls föreningens årsmöte. Du kan välja att delta på mötet på plats (Arena Siuntio-Sjundeå) eller distans via Teams. Om du väljer att delta via Teams skall du skicka ett meddelande om det till adressen info@sgfsport.org. Skicka gärna meddelandet senast 23.2 så du får Teams-länken i tid.

Styrelsen har nu 7 medlemmar, och varje år väljs ordförande och nya medlemmar istället för dem som är i avgångstur.

Kontakta oss så vi vet att du finns!

Du måste inte kunna allt eller göra allt i föreningen, men kom gärna med. Vi har rutinerna, pappren och ekonomin i skick så det är lätt att haka på.

Intresserad? Mejla oss på info@sgfsport.org eller ryck någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna i ärmen.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.