Kallelse till årsmöte 2023

Sjundeå Gymnastikförening r.f. håller årsmöte söndagen den 26 februari 2023 kl. 16.00. Mötet ordnas i Fennia Arena, Aleksis Kivi vägen 7.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Alla SGF:s medlemmar är hjärtligt välkomna med!