SPORTTISLÄGER PÅ SPORTLOVET 

SPORTTISLÄGER PÅ SPORTLOVET 

22–26.2.2021

SGF ordnar igen ett tvåspråkigt (svenska-finska) sportlovsläger för skolbarn i åldern 6-12 år (6-åringar som börjar skolan på hösten). Lägerprogrammet ordnas både utomhus och inomhus. Bea Söderholm är lägeransvarig, dessutom deltar hjälpledare enligt behov.

Anmälningar tas emot via föreningens anmälningstjänst.

Sista anmälningsdagen är 31.1.2021. 

 

Program

Lekar, stafetter, bollspel, redskapsgymnastik/ parkour, dans, yoga, äventyrsbana, skogsäventyr, problemlösning, pyssel.

Pulkabacke och skrinning/skidning samt snölekar om vädret tillåter.

Alla som vill får göra ett tygtryck som lägerminne.

Alltså roligt och mångsidigt program att vänta både ute och inne!

 

Lägeravgift

Hela veckan:

90 €/ barn/ vecka

syskon: 70 €/ barn/ vecka

Enskilda dagar under veckan:

22 €/ barn/ dag

syskon: 18 €/ barn/ dag

I lägeravgiften ingår:

Lägerprogram, lunchmat måndag-fredag. Eget mellanmål medtages!

Ett ekonomiskt bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne har sökts för ändamålet.


Samlingsplats

Sjundeå svenska skola kl. 9.00–16.00 (måndag-torsdag) och kl. 9.00–15.00 (fredag)

Lägret erbjuder ett roligt och mångsidigt program både utomhus och inomhus. Närmare info skickas åt deltagarna innan lägret.

Några friplatser finns att sökas för familjer med trängd ekonomi.

Sista ansökningsdagen är 31.1.2021. Friplatserna finansieras genom ett bidrag som sökts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.


Lägeravgiften betalas innan lägret.

OBS! Barnen är inte försäkrade via föreningen!

Kontaktperson samt mer info om lägret:

Bea Söderholm  info@sgfsport.org

Med vänlig hälsning,

Sjundeå Gymnastikförening