Sporttisläger under höstlovet

SPORTTISLÄGER UNDER HÖSTLOVET!

12.10–14.10.2020

SGF ordnar ett tvåspråkigt (svenska/finska) sportläger på höstlovet för skolbarn i åldern 6–12 år (6-åringar som börjat skolan på hösten). Lägerprogrammet ordnas både utomhus och inomhus. Tove Sundström är lägeransvarig. Utöver henne deltar en hjälpledare under lägret. Lägret hålls på Sjundeå svenska skola.

Om du har registrerat dig i föreningens nya anmälningssystem hösten 2020 kan du göra lägeranmälan via den här nätblanketten.

Om du INTE registrerat dig i föreningens nya anmälningssystem hösten 2020 kan du göra lägeranmälan här

Sista anmälningsdagen är 4.10.2020.

Program

Mångsidigt program med lekar och spel ute och inne. Närmare info skickas till deltagarna innan lägret.

Samlingsplats

Sjundeå svenska skola kl. 9.00–16.00

Lägeravgift

Tre dagar:
60 €/barn/vecka
syskon: 50 €/barn/vecka

Enskilda dagar under veckan:
22 €/barn/dag
syskon: 18 €/barn/dag

I lägeravgiften ingår:
Lägerprogram, lunchmat måndag–onsdag. Eget mellanmål medtages!

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne stöder lägret ekonomiskt. Några friplatser finns därför att sökas för familjer med trängd ekonomi.
Sista ansökningsdagen är 4.10.2020.

Lägeravgiften betalas innan lägret.

OBS! Barnen är inte försäkrade via föreningen!

Kontakt samt mer info om lägret:info@sgfsport.org

Med vänlig hälsning,
Sjundeå gymnastikförening