Anmäl dig till sommarens Sporttisläger!

SOMMARSKOJIGT SPORTTISLÄGER 

10.8–12.8.2020

 

SGF ordnar i sommar ett tvåspråkigt (svenska/finska) sommarläger för skolbarn i åldern 6–12 år (6-åringar som börjar skolan på hösten). Lägerprogrammet ordnas både utomhus och inomhus. Bea Söderholm är lägeransvarig. Utöver henne deltar ytterligare en idrottsinstruktör och vid behov hjälpledare under lägret.

Anmälningar tas emot via den här nätblanketten.

Sista anmälningsdagen är 31.7.2020.

 

Program

Lekar, stafetter, dans, bollspel, friidrott, redskapsgymnastik, äventyrsbana, skogsäventyr, problemlösning, parkour, yoga m.m.

Lägeravgift

Tre dagar:

60 €/barn/vecka

syskon: 50 €/barn/vecka

Enskilda dagar under veckan:

22 €/barn/dag

syskon: 18 €/barn/dag

I lägeravgiften ingår:

Lägerprogram, lunchmat måndag–onsdag. Eget mellanmål medtages!

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne stöder lägret ekonomiskt.

Barnparkering 

Måndag–onsdag, morgon kl. 8.00–9.00

Måndag–onsdag, eftermiddag kl. 16.00–17.00

Avgift:

Hela veckan:

15 €/barn/tre dagar/2 gånger per dag (morgon och eftermiddag)

10 €/barn/tre dagar/1 gång per dag (morgon eller eftermiddag)

Enskilda dagar:

5 €/barn/dag (morgon och eftermiddag)

3 €/barn/gång (morgon eller eftermiddag)

Samlingsplats

Sjundeå svenska skola kl. 9.00–16.00

Lägret erbjuder ett roligt och mångsidigt program både utomhus och inomhus. Närmare info skickas till deltagarna innan lägret.

Några friplatser finns att sökas för familjer med trängd ekonomi.

Sista ansökningsdagen är 30.6.2020. Friplatserna är möjliga på grund av ett bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Lägeravgiften och avgiften för barnparkering betalas innan lägret.

OBS! Barnen är inte försäkrade via föreningen!

Kontaktperson samt mer info om lägret:

bea.malmberg@hotmail.com

 

Med vänlig hälsning,

Sjundeå gymnastikförening