Sportlov 17-21.2.2020

SPORTTISLÄGER PÅ SPORTLOVET 17–21.2.2020

SGF ordnar igen ett tvåspråkigt (svenska-finska) sportlovsläger för skolbarn i åldern 7-12 år. Lägerprogrammet ordnas både utomhus och inomhus. Som ledare fungerar två idrottsinstruktörer samt hjälpledare enligt behov.

Anmälningar tas emot via den här nätblanketten.

Sista anmälningsdagen är 24.1.2020. 

Program

Lekar, stafetter, bollspel, redskapsgymnastik/ parkour, dans, akrobatik, yoga, äventyrsbana, skogsäventyr, problemlösning, pyssel.

Pulkabacke och skrinning/skidning samt snölekar om vädret tillåter.

Alla som vill får göra ett tygtryck som lägerminne.

Alltså roligt och mångsidigt program att vänta både ute och inne!

Lägeravgift

Hela veckan:

90 €/ barn/ vecka

syskon: 70 €/ barn/ vecka

Enskilda dagar under veckan:

22 €/ barn/ dag

syskon: 18 €/ barn/ dag

I lägeravgiften ingår:

Lägerprogram, lunchmat måndag-fredag. Eget mellanmål medtages!

Ett ekonomiskt bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne har sökts för ändamålet.

Barnparkering 

Måndag–fredag morgon kl. 8.00–9.00

Måndag–fredag eftermiddag kl. 16.00–17.00

Avgift:

Hela veckan:

20 €/ barn/ vecka/ 2 gånger per dag (morgon och eftermiddag)

12 €/ barn/ vecka/ 1 gång per dag (morgon eller eftermiddag)

Enskilda dagar under veckan:

5 €/ barn/ dag (morgon och eftermiddag)

3 €/ barn/ gång (morgon eller eftermiddag)

 

Samlingsplats

Sjundeå svenska skola kl. 9.00–16.00

Lägret erbjuder ett roligt och mångsidigt program både utomhus och inomhus. Närmare info skickas åt deltagarna innan lägret.

Några friplatser finns att sökas för familjer med trängd ekonomi.

Sista ansökningsdagen är 24.1.2020. Friplatserna finansieras genom ett bidrag som sökts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Lägeravgiften och avgiften för barnparkering betalas innan lägret.

OBS! Barnen är inte försäkrade via föreningen!

Kontaktperson samt mer info om lägret:

bea.malmberg@hotmail.com