Deltagaravgifter

HÖSTTERMINEN BÖRJAR 27.08.2018!
Deltagaravgifter under höstterminen 2018 och våren 2019
(medlemsavgiften, 30 euro per termin, ingår i priserna)

Vuxna

70 euro per termin om man deltar i 1 grupp i veckan.
100 euro per termin om man deltar i 2 grupper i veckan.
120 euro per termin om man deltar i 3  grupper i veckan.
140 euro per termin om man deltar i 4 eller fler grupper i veckan (”all inclusive”).
Seniorer (65 +)
60 euro per termin om man deltar i 1 grupp i veckan.
80 euro per termin om man deltar i 2 grupper i veckan.
100 euro per termin om man deltar i 3 grupper i veckan120 euro. per termin om man deltar i 4 eller fler grupper i veckan (”all inclusive”).Barn (under 18 år)
50 euro per termin om man deltar i 1 grupp i veckan
70 euro per termin om man deltar i 2 eller fler grupper i veckan (”all inclusive”).
Prövorätt 
Prövorätt har alla som anmäler sig till en ny grupp. Prövorätten är två gånger för barn och en gång för vuxna. Om man inte vill fortsätta efter att man provat ska man avboka genom att skicka e-post till föreningen senast den 15.9.2018 (info@sgfsport.org). Efter sista avbokningsdagen skickas en faktura på deltagaravgifterna till samma e-postadress som bekräftelsen skickats till.

Avbokningsregler
Man avbokar genom att skicka e-post om saken till föreningens e-postadress: info@sgfsport.org.
Sista avbokningsdagen är 15.9.2018. Efter sista avbokningsdagen debiteras full deltagaravgift.