Anmälningstiden pågår!


BARN har rätt att pröva på en ny grupp två gånger.

VUXNA och seniorer har rätt att pröva på en ny grupp en gång.


Först skall man göra en anmälan till den träning man önskar pröva. Vill man fortsätta efter prövotimmen så är allt ok, eftersom en anmälan till gruppen gjorts. Vill man däremot inte fortsätta så skall man skicka ett meddelande om saken senast 15.09.2018 till: info@sgfsport.org

Medlemsfaktureringen sker under september månad.