Kallelse till årsmöte 2022

Kom till SGF:s styrelse!

Vill du påverka vilka timmar föreningen erbjuder? Har du tankar för hur SGF kan utvecklas? Då är din plats i styrelsen. Den 27.2 klockan 17 hålls föreningens årsmöte på Fennia Arena och på det väljs nya styrelsemedlemmar in. Den här gången väljer vi ny ordförande i stället för Maria Söderholm, som har lett föreningen i sex år, samt fyra nya medlemmar. Tre väljs för två (2) år, en för ett (1) år.

Kontakta oss så vi vet att du finns!

Du måste inte kunna allt eller göra allt i föreningen, men kom gärna med. Vi har rutinerna, pappren och ekonomin i skick så det är lätt att haka på.

Intresserad? Mejla oss på info@sgfsport.org eller ryck någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna i ärmen.